Category

บานา นาน่า ถ้วย (38 กรัม)

160 kcal

฿ 28.00

ขนาด: 38 กรัม

กราโนล่ารสกล้วย ใส่กล้วยฟรีซดรายแสนอร่อย ผสมข้าวโอ๊ต งาขี้ม่อน และเม็ดมะม่วงฯ หอมกลมกล่อมจากธรรมชาติ ปราศจากส่วนผสมของแป้งสาลี และแป้งขัดขาวเพื่อมื้อเช้าที่ดีและมีคุณภาพของทุกคน

สั่งซื้อ

 

ส่วนผสม

- ข้าวโอ๊ต
- กล้วยอบ
- งาขี้ม่อน
- เม็ดมะม่วงหิมพานต์